BELASTING AANGIFTE.
Binnenkort ontvangt u het belastingaangifte- formulier. Als u dit aangifteformulier voor 1 april ingevuld opstuurt naar de Belastingdienst ontvangt u de gelden meestal voor 1 juni op uw bank- of girorekening.

Wat heeft u nodig voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting - premievolksverzekeringen.

• Digid (gebruikersnaam en wachtwoord)
• Jaaropgaven van salarissen en uitkeringen
• Specificatie inkomen uit woningverhuur
• Specificatie van balans, winst- en verliesrekeningen
• Overzicht van ontvangen lijfrente- inkomen en betaalde lijfrentepremies
• Afschriften van banksaldo's
• Overzicht van uitgaven voor ziektekostenverzekering
• Specificatie van rentebrieven van hypotheken
• Overzicht van kosten van verkrijging van de hypotheek
• Specificatie van WOZ - waarde overzicht
• Afschriften van spaarrekeningen
• Overzicht van betaalde giften, donaties


Door onze ervaring in de financiële branche kunnen wij u een passend (fiscaal) advies geven.

Contact Us