De nieuwe basisverzekering.
Iedereen vanaf 18 jaar betaalt een nominale premie. Kinderen tot 18 jaar zijn verplicht gratis verzekerd.

De nominale premie.
De nominale premie betaalt u rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. De hoogte van deze premie verschilt per zorgverzekeraar en de soort dekking. Op dit moment is de premie geschat € 1.200,- en € 1.400,- per jaar.

Wat betalen mijn gezinsleden?
Ook uw niet-werkende partner is verplicht verzekerd. Hij/zij betaalt een nominale premie (rond de € 1200,- per jaar).

Wat betalen deelnemers aan een collectief contract? Een collectief contract is een verzekeringsovereenkomst die geldt voor een specifieke groep (bv. werknemers van een bedrijf of leden van vereniging, stichting of andere rechtspersoon). Vanwege de kostenvoordelen van een groepsgewijze verzekering kunnen deelnemers korting krijgen op de premie.

De zorgtoeslag?
De zorgtoeslag is bedoeld om mensen met lagere inkomens te compenseren. De nominale premie is de afgelopen jaren flink gestegen. Hierdoor is grote groepen mensen in koopkracht achteruit gegaan. Om dit te voorkomen zijn compensatiemaatregelen genomen in de vorm van zorgtoeslag, die door de Belastingdienst wordt uitgekeerd. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw gezinssituatie en het verzamelinkomen in 2017. De zorgtoeslag keert de Belastingdienst in termijnen aan u uit.

De veranderingen van een zelfstandige ondernemer.
Net als iedereen bent u naast een nominale premie voor de zorgverzekering ook een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. De bijdrage is verschuldigd over de belastbare winst uit onderneming en wordt op aanslag geheven door de Belastingdienst. Deze aanslag kan worden voorafgegaan door een voorlopige aanslag Zvw. De voorlopige aanslagen Zvw wordt elk jaar opgelegd. De inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage is verschuldigd over de belastbare winst uit onderneming. De Zvw-bijdrage wordt geheven over het bijdrage-inkomen tot maximaal circa € 52.763 (2016).

Contact Us