De Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven.

AVB-risico

Een verzekering waarmee uw bedrijf tegen de meeste vormen van aansprakelijkheid kan verzekeren. Alleen schades in de hoedanigheid van een bedrijf zijn gedekt.

Een bedrijf kan schade veroorzaken aan klanten, werknemers van het bedrijf, derden en ondernemer/werkgever zelf. De AVB dekt alleen de schade aan zaken en personen, waarbij zuivere vermogensschade (geld) is uitgesloten. Vermogensschade kan wel verzekerd worden op een apparte beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.

Dit is verzekerd.

Als iemand anders door jou of een werknemer gewond raakt, of schade heeft aan zijn spullen.

Schade door een product dat door jouw bedrijf is verkocht.

Verwondingen of overlijden van een werknemer door een bedrijfsongeluk of beroepsziekte.

Schade die je per ongeluk maakt aan spullen die je huurt of leent.

Schade die je per ongeluk veroorzaakt aan spullen die je bewerkt of behandelt. Werk je in de branche bouw mkb? Kies zelf of je deze dekking wil.

Dit is NIET verzekerd.

  • Schade die je met opzet maakt of schade die ontstaat doordat je je met opzet niet aan overheidsregels houdt.
  • Schade aan jezelf of schade aan het eigen bedrijf.
  • Schade door luchtvaartuigen, waaronder een drone, motorrijtuigen en vaartuigen.

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven vergoedt alleen het bedrag woorvoor de verzekerde aansprakelijk is. De verzekeraar wil daarom inzage in de leveringsvoorwaarden van het bedrijf dat de AVB aanvraagt.