Diverse oplossingen voor Inkomensverzekeringen

Door diverse oorzaken kan uw inkomenssituatie verslechteren.
Denk daarbij aan het overlijden van een partner die een bepaald inkomen had, of het arbeidsongeschikt worden van een partner met inkomen.

De sociale verzekeringen die hiervoor gelden, de Algemene Nabestaanden Wet (ANW) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) kennen forse beperkingen.
Reden genoeg om in overleg met uw financieel verzekeringsadviseur maatregelen te nemen en uw eigen inkomensbescherming te realiseren.
De producten die hierna genoemd worden zijn daarvoor geschikt.
Elk product heeft zijn eigen karakteristieken.

Ongeval of arbeidsongeschiktheid? Uw inkomen is verzekerd.

Onvermoede hindernissen en onverwachte kansen kunnen een grote rol spelen binnen uw bedrijf.
Ondernemen is tenslotte risico’s nemen. Maar wat nu als u als ondernemer zelf tijdelijk buiten spel komt te staan?
Met de bedrijfsverzekeringen ondervangt u de inkomensrisico’s in geval van arbeidsongeschiktheid of een persoonlijk ongeval. Zo heeft u de zekerheid dat uw inkomen ten alle tijden gegarandeerd is.

Een zorg minder als er wat mis gaat.

Bij hypotheken met periodieke aflossing – zoals de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek – is het van groot belang het financiële risico bij overlijden af te dekken.
Datzelfde geldt zeker ook bij aflossingsvrije hypotheken en overige vormen van hypotheekconstructies.
Via uw financieel verzekeringsadviseur kunt u dit heel eenvoudig doen door een overlijdensrisicoverzekering te sluiten.
Deze keert bij overlijden het gewenste verzekerde bedrag uit.
Daarmee is uw hypotheek naar keuze geheel of gedeeltelijk afgedekt, zodat nabestaanden een zorg minder hebben.


Kenmerken

U kunt de overlijdensrisicoverzekering perfect afstemmen op uw hypotheek. Keuze uit een annuïtair dalende, een lineair dalende en een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering.
Polis kan op één of twee levens worden gesloten, dus ook op uw partner.
Meestal is er een interessante premiekorting voor niet-rokers (nooit gerookt of minimaal 2 jaar gestopt).
via uw financieel verzekeringsadviseur kunt zich ook indekken tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Persoonlijke ongevallenverzekering

Deze Persoonlijke Ongevallenverzekering voor ondernemers, zelfstandigen, DGA’s en vrije beroepsbeoefenaars biedt financiële zekerheid wanneer u persoonlijk te maken krijgt met een ongeval.

De belangrijkste kenmerken:

Snelle acceptatie: geen gezondheidswaarborgen noodzakelijk.
Ongeval als gevolg van een ziekte is gedekt.
Wereldwijde dekking, 24 uur per dag.