Wat is verzekeringen

Een verzekering is een wederzijdse overeenkomst tussen enerzijds de verzekeraar die zich voor een vast premie verbindt om anderzijds de verzekerde te vrijwaren van toekomstige onzekere voorvallen.

Verzekeren is het afdekken van risico’s van een ‘onverwachte’ gebeurtenis. Dus: je weet niet van tevoren óf en wanneer het gaat gebeuren. Een brandend huis kun je niet meer verzekeren, want de schade is al ontstaan.

Er zijn twee hoofdtypen verzekeringen.

  • De schadeverzekering: de verzekeraar geeft de verzekerde een (gedeeltelijke) vergoeding als er schade is. De bekendste schadeverzekeringen zijn: brandverzekering, inbraakverzekering, rechtsbijstandverzekering, zeeverzekering en transportverzekering.
  • De sommenverzekering: vooraf staat al vast welk bedrag de verzekeraar gaat uitkeren. De bekendste sommenverzekeringen zijn de levensverzekering en de pensioenverzekering.

Maar wat moet je nu wel en wat niet verzekeren? Mijn advies: alles naar draagkracht. Dus wat kun je zelf financieel opvangen en wat niet? Daar moet je naar kijken. Een brandschade kan aardig in de papieren lopen. Een letselschade ook. Die risico’s kun je het beste afdekken met een verzekering.

Soms heb je geen keuze en moet je een verzekering afsluiten. Zo ben je in Nederland verplicht om voor je auto een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering) af te sluiten.

Meer weten? vraag naar uw financiële verzekeringsadviseur