De Autoverzekering

U heeft een gewone personenauto en u zoekt daarvoor een goede autoverzekering. Met een scherpe premie, een uitgebreide dekking en snelle afhandeling in geval van schade.

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)

WAM is een wet die verkeersdeelnemers beschermt tegen financiële gevolgen van schade door motorrijtuigen. De WAM regelt diverse financiëlewaarborgen voor iedereen die schade kan lijden door toedoen van een motorrijtuig, dus ook voor eigenaren en inzittenden van andere motorrijtuigen.

Verzekeringsplicht: iedere bezitter van een zich op de weg bevindend motorrijtuig is verplicht om voor dit motorrijtuig een WA-verzekering af te sluiten.

WA
Dekking voor zaakschade aan derden is minimaal verzekerd voor een bedrag van EUR 1.220.000 per gebeurtenis. Voor Letselschade is het verzekerdbedrag EUR 6.070.000 per gebeurtenis. De premie hangt af van het gewicht van uw auto.

WA + gedeeltelijk casco
Als bovenstaand, aangevuld met een dekking tegen brand, diefstal, ruitbreuk, storm, transportschade e.d. U hebt meestal standaard een eigen risico van gemiddeld 150 euro. De premie wordt gebaseerd op de dagwaarde van de auto.

N.B. Als bij ruitbreuk de ruit vervangen wordt door Carglass of Autotaalglas is meestal het eigen risico 150 euro en als de ruit gerepareerd kan worden betaalt u soms helemaal niets.

WA + volledig casco
Als bovenstaand, aangevuld met een dekking tegen elk ander van buiten komend onheil, waaronder aanrijdingsschade. Uw standaard eigen risico bedraagtmeestal 150 euro maar dat kan eventueel worden afgekocht. De oorspronkelijk catalogusprijs van uw auto vormt de basis voor de premie. Accessoires (geluidsapparatuur, kinderzitje, brandblusapparaat, gevarendriehoek, sleepkabel en trekhaak) zijn tot een bepaald bedrag gratis meeverzekerd. Ook krijgt u tijdelijk na ongeval in Nederland een vervangende auto ter beschikking, indien u de auto ter reparatie aanbiedt bij één van de door de verzekeraar geselecteerde schadeherstellers.

Bij totaal verlies van uw auto krijgt u het eerste jaar de volledige nieuwwaarde uitgekeerd. Daarna wordt er een afschrijving toegepast het percentage van de afschrijving is per verzekeraar verschillend. Overigens geldt altijd minstens de dagwaarde.

En verder
De maximale bonuskorting is meestal 75%. N.B. U krijgt meestal 10% extra premiekorting als u minder dan 10.000 kilometer per jaar rijdt.

U kunt deze verzekering eventueel uitbreiden met een Inzittendenverzekering, een Verhaalsrechtsbijstandverzekering en een aanvullend Vervangend Vervoerverzekering tegen bijzonder tarieven.