Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven

men-and-women-work-at-computers-in-car-dealership-office-sha-2

Bijna elke onderneming met voldoende bestaansrecht krijgt vroeg of laat te maken met bedrijfsopvolging.
Bedrijfsopvolging is te beschouwen als een specifieke vorm van bedrijfsoverdracht. De ondernemer kan zijn opvolging bij testament of reeds bij leven regelen.
Wordt het een en ander ‘bij leven’ geregeld, dan heeft de ondernemer het voordeel om zelf actief betrokken te zijn bij de uitvoering van de overdracht aan zijn opvolger. Bij een testamentaire regeling van de opvolging kunnen tegengestelde belangen tussen erfgenamen voor problemen zorgen. Hoewel de voorkeur moet uitgaan naar een regeling ‘bij leven’, is een testamentaire regeling beter dan niets. Een regeling ‘bij leven’ of een testament moet zo zijn opgesteld dat het een waarborg geeft voor:
– de continuïteit van de onderneming
– de pensioenvoorziening van de vertrekkende ondernemer en/of diens nabestaanden
– een kader, waarin de opvolger ongestoord kan werken
– een fiscaal gunstig klimaat voor de overgang.

Het is bijna overbodig om in verband met het opstellen van testamenten te wijzen op de rol van de (kandidaat-)notaris. Hij is de door de wet aangewezen persoon om bij akte vast te leggen wat de wensen van iemand zijn met betrekking tot de regeling van zijn nalatenschap. Ook wensen ten aanzien van bijvoorbeeld opvolging binnen de onderneming kunnen in het testament worden vastgelegd. In een testament kan ook iemand worden aangewezen
(executeur-testamentair), die zorgt voor de uitvoering van de laatste wil van de overledene.