Omdat ziekteverzuim uw bedrijf geen goed doet

Een ziekte­verzuim­verzekering is geen overbodige luxe in het MKB. Een zieke werknemer kan je bedrijf namelijk veel geld kosten. Met een verzuim­verzekering dek je de loondoorbetaling bij ziekte van je personeel.

Ziekte­verzuim­verzekering afsluiten, waarom?

Een zieke werknemer kost een bedrijf geld. Hoeveel? dat is afhankelijk van zijn inkomen maar de kosten kunnen behoorlijk oplopen. Je bent namelijk wettelijk verplicht tot loondoorbetaling tijdens ziekte. Daarnaast zijn er nog extra kosten bij ziekte­verzuim. Afhankelijk wat er in de CAO is gerelegd betaal je minimaal 70% van het loon gedurende 2 jaar.

Ook moet je als werkgever je best doen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Die re-integratie kost ook geld.

Ziekte­verzuim­verzekering met arbodienst

Je kunt ook een ziekte­verzuim­verzekering met arbodienstverlening afsluiten. Een arbodienst helpt je om een zieke werknemer vanaf de eerste verzuim­dag te begeleiden. Daarmee ben je zeker van de juiste zorg bij verzuim.

Wachtdagen bij ziekte­verzuim

Volgens de wet mag je na ziekmelding twee wachtdagen instellen. Die dagen krijgt een werknemer niet doorbetaald. Dit is om kortdurend ziekte­verzuim te voorkomen. De wachtdagen bij ziekte is ook in de CAO geregeld. Hoeveel wachtdagen dat is, is dus afhankelijk van de CAO. Meestal staat het ook in de arbeids­overeenkomst.

Wat is de dekking van een verzuim­verzekering?

Als je een verzuim­verzekering neemt, kun je een keuze maken in het dekkingspercentage. Dit varieert van 70 tot 100 procent van de loonkosten.

Je kunt ook nog een onderscheid maken tussen het dekkingspercentage in het eerste en het tweede ziektejaar.

Werkgeverslasten verzekeren

Daarnaast is het vaak mogelijk om werkgeverslasten mee te verzekeren. Dit zijn bijvoorbeeld de loonheffingen die gewoon doorlopen als een werknemer uitvalt door ziekte.

Wat kost een ziekte­verzuim­verzekering?

De premie van een ziekte­verzuim­verzekering bestaat meestal uit een percentage over de totale loonsom van je personeel.