De Engelse Limited (Ltd.)

kapitaal-1-1-1-1

De ‘vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ is een rechtspersoon met een maatschappelijk kapitaal dat in aandelen verdeeld is. De EU-Lidstaten moeten de Ltd behandelen als een volledige en gelijkwaardige rechtspersoon zoals de BV, SARL, GmbH etc. In een uitspraak van het Europese Hof van Justitie is er besloten dat er geen kapitaaleis van € 18.000,- nodig voor het opstarte van Ltd. 

De voordelen zoals die gelden voor de BV, gelden ook voor de Ltd, met als aanvullende voordelen: 

* Geen verplichting om € 18.000,- te sorten;
* Aansprakelijkheid beperkt tot minimum kapitaal £ 100,-;
* Lage oprichtingskosten;
* Korte oprichtingsprocedure van twee werkdagen;
* Geen langdurige antecedentenonderzoek door het Ministerie van Justitie, faillissement geen bezwaar;
* De aandelen en bestuursbevoegdheden zijn binnen het eerste jaar, zelf a la minute over te dragen;
Dit maakt het mogelijk uit voorraad recente Shelf Ltds te kopen;
* Internationale uitstraling, wereldwijd vertrouwde rechtsvorm, erkend in alle EU-lidstaten.


Nadelen

De Ltd is echter binnen Nederland minder bekend en vertrouwd dan de BV en er zijn jaarlijkse terugkerende kosten omdat de Ltd jegens de Engelse overheid wel aan enkele belangrijke voorwaarden moet voldoen: 

* Het aanhouden van een Registered Office in Engeland, de statutaire zetel op een bij het Engelse handelsregister geregistreerd kantooradres;
* Het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan Companies House, het Engelse handelsregister;
* Het deponeren bij Companies House van een Annual Return, voor opgave van actuele gegevens over bestuur, aandeelhouders etc.;
* Het deponeren bij Companies House de jaarstukken;
* Het benoemen van een Secretary, verantwoordelijk voor de aangifte en deponeren van de jaarstukken.