Tot slot

In dit onderdeel van de site treft u een algemene leidraad aan die de ondernemer in spe enig inzicht geeft in de diverse rechtsvormen naar Nederlands recht. Ondernemen zonder kennis over de mogelijke gevolgen van de keuze voor een bepaalde rechtsvorm kan vervelende consequenties hebben. Onnodige risico’s kunnen worden vermeden door tijdig een deskundig adviseur in te schakelen. De (kandidaat)notaris kan u informeren over het kiezen van de rechtsvorm, over de belastingtechnische en erfrechtelijke aspecten en over de opvolgings- en overdrachtsaangelegenheden. Zo nodig wijst hij u de weg naar andere adviseurs.