UBO’s (Ultimate Beneficial Owners)

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners)

BO’s (Ultimate Beneficial Owners)

UBO’s zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof, of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting. Iedere organisatie heeft 1 of meer UBO’s.

Doel UBO-register.

Iedereen inzage te geven in wie de persoon achter een vennootschap of andere aangewezen entiteit is. Kortom, iedereen inzage geven in wie de uiteindelijke belanghebbende is. Doordat bekend is wie de uiteindelijke belanghebbende is, zal het financieren van terrorisme worden tegengaan. Ook hoopt men er allerlei constructies van belastingontduiking mee te voorkomen en het witwassen van crimineel geld of fraude tegen te gaan.

Wie kan het UBO-register raadplegen?

Iedereen kan het UBO-register raadplegen. Bevoegde autoriteiten zoals: de Financial Intelligence Unit, (FIU), de Belastingdienst, het openbaar Ministerie.