Pensioenrechten

Welke mogelijkheden zijn er om financiële voorzieningen voor de oude dag te treffen? Ook dit is sterk afhankelijk van de rechtsvorm die u kiest.

Bij rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn de volgende pensioenregelingen mogelijk:
– deelname in bedrijfs- en beroepspensioenfonds (soms verplicht)
– gebruikmaken van de mogelijkheid de stakingswinst aan te wenden voor de betaling van lijfrentepremies
– vorming van een fiscale oudedagsreserve (FOR). Dit is alleen mogelijk als het vermogen van de onderneming minimaal gelijk is aan de gevormde reserve, en voor zover niet verplicht wordt deelgenomen aan een bedrijfs- of beroepspensioenfonds.
– afsluiten van een lijfrenteverzekering.

Pensioen bij rechtspersonen
Wanneer de ondernemer een B.V. heeft opgericht is het mogelijk dat de B.V. aan haar bestuurder/directeur een pensioen toezegt. Zo’n pensioenregeling is onderworpen aan de pensioen- en spaarfondsenwet (PSW). In die PSW wordt geregeld hoe een pensioentoezegging dient te worden uitgevoerd.
Er zijn drie mogelijkheden:
– voor de directeur/groot-aandeelhouder kent de PSW
de mogelijkheid een pensioen in eigen beheer op te bouwen.
– tot een bedrijfspensioenfonds toetreden
– een verzekeringsovereenkomst sluiten met een
daartoe bevoegde levensverzekeringsmaatschappij.

De pensioenproblematiek en met name de fiscale gevolgen van de gekozen regeling zijn bijzonder ingewikkeld. Een deskundig advies is onontbeerlijk.