Brief ontvangen? Doe de aangifte op tijd.

Binnenkort ontvangt u het belastingaangifte- formulier. Als u dit aangifteformulier voor 1 april ingevuld opstuurt naar de Belastingdienst ontvangt u de gelden meestal voor 1 juni op uw bank- of girorekening.

Wat heeft u nodig voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting – premievolksverzekeringen.

· Digid (gebruikersnaam en wachtwoord)
· Jaaropgaven van salarissen en uitkeringen
· Specificatie inkomen uit woningverhuur
· Specificatie van balans, winst- en verliesrekeningen
· Overzicht van ontvangen lijfrente- inkomen en betaalde lijfrentepremies
· Afschriften van banksaldo’s
· Overzicht van uitgaven voor ziektekostenverzekering
· Specificatie van rentebrieven van hypotheken
· Overzicht van kosten van verkrijging van de hypotheek
· Specificatie van WOZ – waarde overzicht
· Afschriften van spaarrekeningen
· Overzicht van betaalde giften, donaties

Door onze ervaring in de financiële branche kunnen wij u een passend (fiscaal) advies geven.